شرکت بیمه سامان

شرکت بیمه سامان

مشاوره ، تحلیل نیازها و طراحی پرتال شرکت بیمه سامان در سال ۱۳۸۶ توسط تیم برنامه نویسی شرکت همیاران با موفقیت انجام شد.

در این پروژه از اخرین تکنولوژی و استاندارد های برنامه نویسی استفاده شد.